top of page
Image by mostafa meraji

Köpguide för
rådgivande tjänster

Beställ här

Rådgivande tjänster för jobblivet är en allt viktigare del i det fackliga medlemskapet

Historiskt sett har det varit en trygghet att veta att man kan jobba kvar på sin arbetsplats och inte bli av med sitt jobb. Idag ligger tryggheten i att kunna förflytta sig när man inte längre trivs eller när man längtar efter någonting nytt. Att utvecklas i jobblivet är idag centralt för de allra flesta människor och rådgivande tjänster är därför en avgörande del i de fackliga förmånerna. Samtidigt blir arbetsmarknaden allt mer komplex och därmed också komplexiteten i att ge stöd på området. Ett modernt förbund behöver erbjuda lättillgängliga och attraktiva rådgivande tjänster med hög upplevd nytta för medlemmen. 

Attraktiva tjänster gör att medlemmarna engagerar sig och tar sitt jobbliv på allvar. Det innebär bland annat: 

 

  • En större känsla av trygghet på arbetsmarknaden, att man kan förflytta sig när man behöver eller när man känner att man inte längre utvecklas

  • medlemmar som känner att de själva kan ta ansvar för sin professionella utveckling och sitt välmående

  • En mer konkurrenskraftig yrkesgrupp som utvecklas och är bättre rustad för arbetsmarknadens förändring i samhället

  • Nöjdare medlemmar, som ser en större betydelse i sitt fackliga medlemskap och gärna rekommenderar andra att gå med.

  • Mer aktiva medlemmar - och aktiva medlemmar är mer lojala

Vill du fortsätta läsa? Beställ hela köpguiden inklusive checklista. Ange din e-post i nästa steg. 
Whitepaper – A4.png

Har du frågor, eller vill du bara prata?

Hör av dig! Vi finns här för att hjälpa till. 

bottom of page