top of page
joseph-frank-DymrYZBV5VQ-unsplash.jpg

Outplacement

Ansvarsfullt avslut

Trygg övergång. Snabbt avslut.

När ni har medarbetare som inte kan vara kvar i organisationen är det viktigt att snabbt få till ett  välordnat, ansvarsfullt och friktionsfritt avslut, för att kunna skiljas med bibehållen respekt för varandra och med samförstånd inför situationen ni hamnat i. Vid outplacement lämnas er medarbetare i samband med avslut över i trygga händer hos oss. Med individuellt anpassade lösningar för omställning kommer er medarbetare snabbt vidare i jobblivet. Välj ett lite schysstare avslut för att skydda organisationens rykte, stärka arbetsgivareerbjudandet och trygga den som sägs upp när ni möblerar om i organisationen.

Outplacement vid...

Våra experter hjälper till att identifiera vilka nya möjligheter som finns, sätter upp ett mål och hittar tillsammans med er medarbetare vägen mot målet. Medarbetaren får en individuell omställningsplan med tillgång till alla våra rådgivande tjänster.

Läs mer om hur vi jobbar med program för omställning

Konflikt

Man kan inte vara överens om allt. Har det gått så långt i en konflikt mellan en enskild medarbetare och er som arbetsgivare att allt det negativa spiller över och påverkar andra medarbetare, kvalitén i det ni gör, försäljningen eller kanske kunden, då kan det vara dags att skiljas åt. Att välja en outplacementlösning är en snabbt & kostnadseffektiv lösning efter en lång och konfliktfylld relation som måste avslutas. Vid ett hastigt avslut utan någon brygga till nästa steg för medarbetaren kan det annars sluta med att ert varumärke dras i marken och ryktet svärtas ned.

frank-busch-4aqYzVwTpG0-unsplash_edited.jpg
michael-dziedzic-0W4XLGITrHg-unsplash_edited.jpg

Felrekrytering

En felrekrytering är en dyr historia. Ju tidigare den åtgärdas desto snabbare kan er verksamhet stå på rätt fot med en nyrekryterad medarbetare som har den kompetens ni behöver. Er medarbetare som hamnat på fel plats hjälper vi vidare till en organisation och roll där hen får komma till sin rätt.

Nedläggning eller flytt

Ska ni flytta eller lägga ned verksamheten så hjälper vi dina medarbetare att komma vidare. För nedläggning eller flytt från den lilla orten kan ett hårt avslut få förödande konsekvenser och kraftig skada varumärket. Vi tryggar dina medarbetares övergång när organisationen möblerar om. På så sätt tryggar du rykte, varumärke och inte minst de som inte kan arbetade vidare.

pexels-karolina-grabowska-4498152_edited.jpg
christophe-dion-a0RZqITH6Vc-unsplash_edited.jpg

Arbetsbrist

I en konjunkturkänslig organisation uppstår behovet av att säga upp ofta från en dag till en annan. Att vara förberedd med snabba avslut av medarbetare är ofta helt avgörande för företagets möjlighet att överleva. Vi säkerställer att den ni behöver säga upp får en omedelbar övergång till vårat omställningsprogram för att snabbt komma till ett nytt arbete.

Har du frågor, eller vill du bara prata?

Hör av dig! Vi finns här för att hjälpa till. 

bottom of page