top of page
shutterstock_1469286803kopia-1024x683.jpg

Personlig rådgivning

Individuella tjänster som ger eleverna bra jobb

Paket med tjänster

De individuella tjänsterna hjälper varje elev personligen att lyckas med sin ansökan och sitt jobbsök. Många studenter är oroliga för hur de ska entra arbetsmarknaden när de saknar relevant erfarenhet. Vi hjälper dem att använda sina drivkrafter, egenskaper och studieerfarenheter för att lyckas. 

 

Erbjud eleverna rabatt på våra tjänster, eller bjud på dem. Du får följa användningen, tillgång till uppföljning och integrerade lösningar som inte är ett dugg avancerade. Snyggt, enkelt, snabbt. 

Ett urval av våra tjänster

Bilder till tjänster_edited.jpg
Feedback på jobbansökan

Tillsammans gör vi elevens jobbansökan ännu vassare. Med tydlig och personlig återkoppling ger vi eleven verktygen hen behöver för att nå sitt drömjobb. 

 • Får feedback och råd om hur eleven förbättrar sin ansökan

 • Får poäng på hur bra ansökan är

 • Får allting sammanfattat i en snygg rapport

Bilder till tjänster_edited.jpg
Intervjuträning

Låt eleven göra en provintervju och få rätt svar direkt. Vår expert hjälper till att lyfta styrkorna, ta fram personligheten och träna på de vanligaste frågorna.

 • Får svar på sina frågor via ett röst- eller videosamtal

 • Praktisk träning som gör eleven väl förberedd

 • Möjlighet att ställa följdfrågor via e-post efteråt vid behov

Bilder till tjänster (1)_edited.jpg
Rådgivande samtal

Ett samtal om jobblivet helt på elevens villkor. Ett öppet samtal om alla delar av jobblivet; frågor, förhoppningar och framtid.

 • Får rådgivning kring en specifik fråga via ett telefonsamtal

 • Skräddarsytt för eleven – prata om vad du vill som rör jobblivet

 • Möjlighet att ställa följdfrågor via e-post efteråt vid behov

Bilder till tjänster (1)_edited.jpg
Feedback på LinkedIn-profil

Vi hjälper eleven att anpassa sin LinkedIn för att få det jobb hen vill ha. Vi hjälper eleven att använda sin LinkedIn för att attrahera arbetsgivare och rekryterare. 

 

 • Får feedback och råd om hur man förbättrar sin profil

 • Får poäng på hur bra ens profil är

 • Får allting sammanfattat i en snygg rapport

Har du frågor, eller vill du bara prata?

Hör av dig! Vi finns här för att hjälpa till. 

bottom of page